stránky Tělocvičné jednoty Sokol Pouchov
foto

Přijďte mezi nás do Sokola!

Chystáme nový rozvrh na školní rok 2024/25. Věříme, že si své cvičení vybere každý.

Cvičení Rodičů a dětí, cvičení Předškoláků a sokolské gymnastiky hlásí naplněnou kapacitu, proto již další zájemce v tuto chvíli nepřijímáme. Máte doma ratolest ve věku 2-4 let a máte chuť s ní pravidelně rozvíjet základy pohybové gramotnosti? Pak se přihlaste do cvičení rodičů a dětí - cvičíme každý čtvrtek od 17.00-18.00 hod.. Pro trochu starší 4-6 leté děti nabízíme každé pondělí od 17.00-18.00 hod. cvičení předškoláků či možnost začít chodit do oddílu moderní gymnastiky. Pohybové hry jsou určeny pro školáky z 1.-4. třídy a cvičíme každé pondělí od 18.00-19.00 hod.

Starší školou povinné děti se mohou v naší jednotě rozhodnout pro oddíl softballu či volejbalu.

Pro dospělé – a to nejen pro ženy - nabízíme cvičení Pilates, zdravotní cvičení s prvky jógy, SM systém dr. Smíška pro odstranění bolesti zad, cvičení s využitím velkých míčů a bodystyling.

Jste ještě starší, a hledáte místo, kde si budete moci zacvičit? Dvakrát týdně si můžete protáhnout svá těla při zdravotním cvičení pro seniory a speciálním cvičení pro méně pohyblivé na židlích.


V rámci projektu

Nabídka příspěvku na dětské aktivity
ve kterém lze získat příspěvky na sportovní činnost dětí, nabízíme aktivity ve všech našich oddílech mládeže.


Partneři

podrobnosti o našich partnerech

počítadlo

Historie naší jednoty

Písemné doklady o založení Tělocvičné jednoty Sokol Pouchov se nedochovaly. Ze zprávy sokolského věstníku z roku 1947 se však lze dočíst, že k založení pobočky královéhradeckého Sokola pod názvem Sokol Pouchov došlo dne 29.března 1902. Ustavující schůze se pravděpodobně konala v hostinci u Zadrobílků "Na Staré", který se následně stal centrem veškerého sokolského dění na Pouchově. Nacházel se uprostřed obce a jeho majitel byl mezi zakládajícími členy Sokola. V letním období se cvičilo na hospodské zahradě, v zimě pak ve velkém sále hostince. Ve dvacátých letech zde Sokol provozoval i biograf.

Od prvopočátku měli pouchovští Sokolové významnou podporu v Tělovýchovné jednotě Hradec Králové. Po získání určitých zkušeností z organizování sokolské činnosti a hlavně přispěním vlastních činovníků a cvičitelů se pouchovská pobočka Sokola Hradec Králové v roce 1912 osamostatnila v Tělocvičnou jednotu Sokol v Pouchově. V Ročence sokolských činovníků z roku 1928 je však uváděn rok osamostatnění 1919.

Postupem let, jak sokolské hnutí na Pouchově nabývalo na síle, foto_hristese začalo uvažovat o získání pozemku pro stálé sokolské cvičiště. Pozemek, který se podařilo v roce 1923 koupit, měl nevýhodnou svažitost na východ, a proto se ihned začalo s jeho úpravami. Sokolské cvičiště bylo dokončeno (patrně) v roce 1926, v době VIII. všesokolského sletu. Od časného jara až do podzimu sloužilo všem složkám Sokola Pouchov.

Roku 1937 se stavba sokolovny při Tělocvičné jednotě Sokol Pouchov ustavil výbor pro postavení sokolovny. Připravoval plány a sbíral finanční prostředky. Uskutečnění stavby však zmařila okupace. Po osvobození republiky začaly na přelomu let 1945-46 přípravy ke stavbě. V závěru roku 1946 bylo získáno stavební povolení a na jaře roku 1947 se členstvo Sokola Pouchov pustilo do práce.

I přes stavební práce cviceni se v tomtéž roce na cvičišti Sokola konalo okrskové cvičení Sokolského okrsku Hradec Králové. Stavba sokolovny pak byla dokončena na jaře 1948, v roce konání XI. všesokolského sletu.

Po komunistickém puči upadlo celé sokolské hnutí v nemilost a to vedlo až k úplnému zastavení činnosti pouchovského Sokola v roce 1950. Po dlouhých sedmi letech se však na popud několika sokolů na Pouchově obnovila jednota Sokol a opět se tu začalo cvičit. Organizovaly se sokolské akademie, šibřinky i plesy, nacvičovaly se různé skladby a cvičilo se na několika spartakiádách.

V roce 1990 většina členů Sokola (který tehdy spadal pod ČSTV) ustavila Tělocvičnou jednotu Sokol (která již patřila pod ČOS). Prvním starostou byl zvolen br. Jiří Doležal.

Naše jednota patří do svazku České obce sokolské župy Orlické a v roce 2002 oslavila své 100-leté narozeniny. Od téhož roku (přesněji od 30.08.2002) má prezentaci na internetu.

Další významná událost v historii naší jednoty je spojena s plány na výstavbu nové sokolovny. Původní objekt dokončený v roce 1948, byl plánován pouze jako provizorní řešení na dobu 10 let. sokolovna Není proto divu, že začátkem třetího tisíciletí, tedy po padesáti letech provozu sokolovny, začínají intenzivní debaty na téma stavby nového objektu pro pouchovské sokoly. Jsou zvažovány různé cesty, jak tohoto cíle dosáhnout, nakonec však (z finančních důvodů) vítězí varianta převodu celého areálu TJ Sokol Pouchov do majetku města s tím, že se nový vlastník zaváže postavit novou tělocvičnu a umožnit sokolům její využívání. Smluvně se celá záležitost řeší v roce 2018, v červenci 2019 pak začíná bourání staré sokolovny, která tak jako provizorní dřevěná stavba sloužila pro potřeby Sokola Pouchov plných 71 let. (fotografie z října 2016)

XHTML 1.0 , CSS |  © MMII-MMXXIII mk